Jira Concierge

Jira Concierge

Jira Concierge

Zajmiemy się kompleksowo Twoją Jira Software

Nasze uslugi
Case studies
Opinie klientów
Wypróbuj

Wygodniej. Sprawniej. Bezpieczniej.

 • Wdrażanie i rozwijanie Jira/Confluence
 • Kompleksowa automatyzacja procesów biznesowych & IT
 • Refaktoryzacja i „boosting” rozwiązań i pluginów
 • Optymalizacja kosztów w Jira Center lub Jira Cloud

Kompleksowo i z pomysłem

JIRA Concierge rzuca światło na rozwiązania Atlassian® aby mogły lśnić pełnym blaskiem.

Rzeczy proste robimy sprawniej

 • wdrożenia Jira i Confluence
 • konfiguracje
 • szkolenia dla użytkowników i adminów
 • proste prace programistyczne
 • pełne utrzymanie infrastruktury, aktualizacje etc

Wymagające – mądrzej

 • audyty użycia w organizacji
 • doradztwo w zakresie doboru pluginów
 • automatyzacja procesów biznesowych w Jira
 • projektowanie i wdrażanie procesów obsługi wsparcia systemów IT

Innowacyjne – z nutką inżynierskiej fantazji

 • rozwój narzędzi Atlassian Jira w organizacji – Jira dla bizensu
 • projektowanie i implementacja rozwiązań szytych na miarę
 • wdrożenia dedykowanych pluginów

Case Studies

Finanse i bankowość | 2000 users

#1 Kompleksowa automatyzacja procesów IT & Business

Od 2017 r. rozwijamy środowisko Atlassian. Wdrożyliśmy mnóstwo customowych pluginów.

Decision Tables for Jira

Release Manager

Roadmap View

Dynamic Forms

Invoices for Jira

Grid Plugin for Jira

Encryptor for Jira

Config Files for Jira

Export Issue

Suppliers manager

Complaints for Jira

HTML Customfield

Set security level

Show CSV Value

QA Craft for Jira

Wykorzystane pluginy:

Script runner
plugin pozwalający na adaptację w Jira rozwiązań wykorzystywanych w systemach klasy BPMS. Umożliwia między innymi wielokryterialną kontrolę uprawnień dostępu do zgłoszeń, automatyczne wypełnianie danych powiązanych w kilku polach, zaawansowaną kontrolę osób i grup odpowiedzialnych, wielokryterialną kontrolę przebiegu procesów (wiele kryteriów wstępnych)

Release Manager – rozwiązanie customowe dostarczające moduł webwork do dodawania systemów do issue typu „release”. Zarządza historią zmian środowisk (przejścia przez środowiska testowe do produkcyjnych wraz z datami) oraz wysyłką informacji o wdrożeniu produkcyjnym wraz z zakresem wdrażanych zmian. Udostępnia dane dla mapy releasów (Roadmap View for Confluence), zarządza procesem wdrożeń

Roadmap View for Confluence – plugin customowy wyświetlający listę realizowanych projektów w podziale na tygodnie oraz środowiska na których się znajdują

Dynamic Forms – na podstawie definicji i wybranych opcji wyświetlają się wygenerowane pola, których wartości są później parsowane do customfieldów jirowych

Invoices for Jira – plugin obsługujący przetworzone przez OCR faktury, tworzący na ich podstawie odpowiednie issues i workflows

Complaints for Jira – dedykowany plugin do obsługi procesów reklamacyjnych

Grid Plugin for Jira – plugin udostępniający bardzo funkcjonalny grid z opcjami sortowania, filtrowania, podświetlania i wybierania danych

Encryptor for Jira – umożliwiający bezpieczniej zapisać hasło w kodzie aplikacji (hasło nie jest wprost zapisane – jest zaszyfrowane)

Config Files for Jira – wtyczka do wgrywania plików konfiguracyjnych na serwer aplikacyjny

Export Issue – addon służący do wysłania wyeksportowanego issue poprzez email zawierający plik XML oraz załączniki z danego issue (możliwe zaznaczanie konkretnych)
Suppliers manager – wspierający zarządzanie dostawcami / firmami współpracującymi. Zawiera struktury danych oraz właściwe worklow’y
plugin do zarządzania testami (w tym automatycznymi) w Jira – autorski plugin komercyjny Rivet Group

Finanse i bankowość | 2000 users

#2 Proces obiegu faktur i dokumentów OCR

Zautomatyzowanie procesów przetwarzania i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w złożonej organizacji składającej się z kilku spółek powiązanych. Skomplikowany, wieloetapowy i wielowymiarowy proces akceptacyjny z pełną integracją z systemem OCR (Optical Character Recognition) przetwarzającym 1500+ dokumentów miesięcznie.

Power OCR integration

Decision Tables for Jira

Dynamic Form

Instalator

Wykorzystane technologie:

Java
abbyy

Soap Web Services

Wdrożone rozwiązanie:

 • Konsultanci Rivet przeanalizowali proces obiegu faktur od dostawców
 • W oparciu o narzędzie IT używane przez Klienta zaprojektowali i zaprogramowali moduł do obsługi faktur, który został spięty z OCR
 • Zaproponowali najbardziej optymalny proces obiegu faktur (workflow), w trakcie którego faktura zostaje zadekretowana/opisana, zatwierdzona, zaksięgowania i zapłacona.
 • Proces ten jest wieloetapowy, na każdym etapie działają złożone mechanizmy uprawnień/odpowiedzialności sterowane tabelami decyzyjnymi (osobny autorski plugin „Decision Tables” również zaprojektowany i wdrożony przez Rivet Group)
 • Pozwala to na elastyczne wskazywanie osób/grup/zespołów odpowiedzialnych na poszczególnych etapach w zależności od różnych danych faktury, np. rodzaj/klasyfikacja kosztów, dostawca, kwota na fakturze
 • Odpowiednie sprzęgniecie tych mechanizmów z poziomami uprawnień (security level) zapewnia dostęp do danej faktury tylko dla właściwych użytkowników
 • Proces księgowania faktury kierowany jest do spółek-córek i jest dostosowany do jej specyficznych wymogów
 • Sam proces księgowania został w znacznej mierze zautomatyzowany dzięki wykonaniu integracji z systemem finansowo księgowym.
 • Konfiguracja tabel decyzyjnych utrzymywana jest w wygodnych dla użytkowników biznesowych plikach Excel

TELEKOM | 2000 users

#3 Transformacja IT i biznesu

Szerokie i optymalne wykorzystanie możliwości Jira i Confluence w organizacji przy założeniu obsługi całości procesu wytwórczego oraz możliwie dużej części procesów biznesowych i IT w produktach Atlassian, m.in. PM/PMO, Release, Change Requests, Requirements Management, QA Management, Marketing, SLA.

Test Management

SLA Plugin

Release Manager

Failure Notification

Wykorzystane technologie:

Java
spring
velocity
jquery
bash
Java Script JS

Projekt objął:

 • doradztwo i wdrożenie w zakresie procesów m.in. PM/PMO, Release, Change Requests, Requirements Management, QA Management, Marketing, SLA
 • rozwój i pełne wsparcie narzędziowe produktów Atlassian – Jira, Confluence
 • całościowe wsparcie procesów QA (test management, testy manualne, testy automatyczne,
  testy wydajnościowe).
 • kompleksowy monitoring aplikacji i zarządzanie środowiskami (dev, pre-prod, prod itd.).

Zaproponowano pracę w modelu usługowym „Jira Concierge”, w ramach którego:

 • przeprowadzono audyt obecnego wykorzystania JIRY (procesy, pluginy, konfiguracja)
 • przeprowadzono inwentaryzację potrzeb klienta
 • zaproponowano i zaplanowano działania – wsparcie konsultingowe i eksperckie, backlog, mentoring
 • zapewniono wsparcie przy sukcesywnym rozwoju Jira w organizacji – upgrade, konfiguracja, ewaluacje pluginów, custom development etc.
 • zaproponowano i wdrożono zarządzanie testami w Jira
 • zautomatyzowano procesy w obszarach: testów, PMO, monitoringu, eCommerce, marketingu, księgowości, eKancelaria, SLA, Release Management
 • zadbano o integrację Jira z innymi systemami
 • w ramach przenoszenia procesów do Jira i wobec specyficznych potrzeb Klienta, których nie pokrywają rozwiązania z Atlassian marketplace, zaprojektowano i wytworzono własne pluginy do Jira (rozwiązania szyte na miarę)

Finanse i bankowość | 2000 users

#4 Optymalizacja i automatyzacja procesów IT

Wdrożenie pakietu narzędziowego Jira + Confluence. Zaproponowanie dodatków wymaganych do obsłużenia wyspecyfikowanych wymagań funkcjonalnych oraz dostosowanie ich do szczególnych potrzeb zamawiającego w obszarach:

• Zarządzania projektem • Zarządzania portfelem projektów • Zarządzania zmianą • Zarządzania wydaniami • Określeniem wytycznych do realizacji projektu wdrożenia platformy Jira

Wdrożone rozwiązanie:

 • Wdrożono i skonfigurowano Jira i Confluence, zgodnie z zebranymi w drodze analizy wymaganiami
 • Zintegrowano Jira z innymi funkcjonującymi u Klienta systemami
 • Przeprowadzono szkolenia dla administratorów oraz użytkowników

Finanse i bankowość | 2000 users

#5 Narzędzie do zarządzania testami

 • Optymalizacja procesu testowania
 • Spięcie obszaru QA z Jira
 • Automatyzacja testów
 • Wdrożenie ścisłej kontroli pokrycia wymagań testami

Wdrożone rozwiązanie:

 • Przeprowadzono diagnozę sytuacji (audyt otwarcia)
 • Zaproponowano narzędzie QA Craft for Jira
 • Wykonano migrację repozytoriów testów z innych źródeł (TestLink, Excel) do QA Craft for Jira
 • Zautomatyzowano wybrane testy (wyselekcjonowane z punktu widzenia sensowności automatyzowania) z wykorzystaniem autorskiego zestawu narzędzi Combine Continuous Testing Toolkit
 • Umożliwiono zarządzanie testami automatycznymi z poziomu narzędzia QA Craft for Jira
 • Wdrożony dodatek QA Craft for Jira wspiera powiązanie wymagań z testami. Narzędzie umożliwia raportowanie pokrycia wymagań testami. Metryki testów pogrupowane są po wymaganiach

Opinie naszych klientów

Na przestrzeni lat, inżynierowie Rivet Group, dostarczają do PLAY szereg dedykowanych rozwiązań usprawniających i rozszerzających funkcjonalności systemów Atlassian. Play może liczyć na wsparcie zarówno w kwestiach: merytorycznej oceny funkcjonalności oferowanych przeze dane rozszerzenia, jak i późniejszej konfiguracji i dostosowaniu systemów do potrzeb.

Jarosław Maj

Marek Ziętek

Realizowane projekty przynoszą wymierne korzyści biznesowe, a sama współpraca przebiega bardzo dobrze i w duchu partnerstwa. Zespół Rivet Group to ludzie zwracający szczególną uwagę na potrzeby klienta, otwarci na rozmowę, zaangażowani w pracę i dyspozycyjni.

Daniel Łukaszewicz

Daniel Łukaszewicz

Rozwiązania zaproponowane były odpowiednio dobrane pod nasze potrzeby oraz specyfikację branży, w której działamy. Już po pierwszych dniach postanowiliśmy wprowadzić zaproponowane metody działania, które spotkały się z aprobatą naszego zespołu.

Dominik Jaskulski

Dominik Jaskulski

Każda składowa rozwiązania jest przemyślana i dopasowana względem ograniczeń systemowych, czasowych i budżetu. Skrupulatność przemyśleń przekłada się na wyjątkowo celne szacunki czasochłonności prac i minimalizację iteracyjności na linii IT-Biznes. Wypracowane rozwiązania są uniwersalne i re-używalne na kolejnych etapach rozwoju oprogramowania. Zaprojektowane komponenty są nie tylko silnym fundamentem całej architektury systemu, ale również odznaczają się optymalnym poziomem kosztów utrzymania.

Marek Ziętek

Marek Ziętek

Skorzystaj z usług Jira Concierge

  E-mail *

  Nr telefonu

  Jak możemy pomóc?

  Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na: