Combine Continuous Testing Toolkit

by Rivet Group

Zobacz w akcji

Combine Continuous Testing Infrastructure

Zestaw prekonfigurowanych serwisów pozwalający na uruchamianie testów automatycznych w modelu Continuous Testing

 • możliwość uruchamiania testów automatycznych wykonanych w dowolnej technologii/frameworku
 • monitoring wybranych branchy w systemie kontroli wersji
 • automatyczny build i deployment na środowiska testowe nowej wersji SUT
 • automatyczny build kodu testów dla każdej nowej zmiany w systemie kontroli wersji
 • automatyczny start testów regresji każdej nowej wersji SUT
 • możliwość automatycznego uruchamiania dowolnego zestawu testów przez REST API

 • możliwość manualnego uruchamiania dowolnego zestawu testów
 • możliwość równoległego wykonywania przypadków testowych na dynamicznie tworzonych kontenerach
 • dostęp do logów i artefaktów testowych za pomocą przeglądarki www
 • możliwość gromadzenia danych testowych w bazie danych

Serwisy Combine Continuous Testing Infrastructure uruchomione w kontenerach dockerowych

 • serwer CI

 • serwer Git

 • serwer bazy danych

 • serwer Webdav

Schemat przykładowej implementacji z wykorzystaniem Jenkinsa i Selenium grid

Infrastrukturę Combine Continuous Testing można skonfigurować na

 • lokalnym środowisku dockerowym

 • Kubernetes

 • Open Shift

 • Rancher

 • Google Kubernetes Engine

 • Amazon EKS

 • Azure Kubernetes Service

 • Kubernetes on DigitalOcean

Java Automation Toolkit

Java Automation Toolkit to zestaw bibliotek oraz klas narzędziowych opartych o sprawdzony i popularny Spring Framework, umożliwiających szybki start prac związanych z automatyzacją testów z użyciem języka Java. Dostarcza on zestaw generatorów danych testowych i prekonfigurowanch narzędzi umożliwiających dostęp do baz danych oraz komunikacji REST.

Pozwala na pisanie testów automatycznych uruchamianych z wykorzystaniem następujących narzędzi:

Toolkit umożliwia wykonywanie testów z użyciem m. in. następujących frameworków:

Python Automation Toolkit

Python Automation Toolkit to zestaw bibliotek oraz klas narzędziowych umożliwiających szybki start prac związanych z automatyzacją testów z użyciem języka Python. Dostarcza on zestaw generatorów danych testowych i prekonfigurowanch narzędzi umożliwiających dostęp do baz danych oraz komunikacji REST.

Pozwala na pisanie testów automatycznych uruchamianych z wykorzystaniem następujących narzędzi:

Toolkit umożliwia wykonywanie testów z użyciem m. in. następujących bibliotek/frameworków:

JS Automation Toolkit

JS Automation Toolkit to zestaw bibliotek oraz klas narzędziowych umożliwiających szybki start prac związanych z automatyzacją testów z użyciem języka JavaScript. Dostarcza on zestaw generatorów danych testowych i prekonfigurowanch narzędzi umożliwiających dostęp do baz danych oraz komunikacji REST.

Pozwala na pisanie testów automatycznych uruchamianych z wykorzystaniem następujących narzędzi:

Toolkit umożliwia wykonywanie testów z użyciem m. in. następujących bibliotek/frameworków:

C# Automation Toolkit

C# Automation Toolkit to zestaw bibliotek oraz klas narzędziowych umożliwiających szybki start prac związanych z automatyzacją testów z użyciem języka C#. Dostarcza on zestaw generatorów danych testowych i prekonfigurowanch narzędzi umożliwiających dostęp do baz danych oraz komunikacji REST.

Pozwala na pisanie testów automatycznych uruchamianych z wykorzystaniem następujących narzędzi:

Toolkit umożliwia wykonywanie testów z użyciem m. in. następujących bibliotek/frameworków:

Performance Testing Toolkit

Performance Testing Toolkit to zestaw bibliotek oraz klas narzędziowych, wykorzystujący popularny framework Taurus, umożliwiający szybki start prac związanych z wykonaniem testów wydajnościowych.

Pozwala on na wygodne uruchamianie testów utworzonych z wykorzystaniem dowolnych narzędzi wspieranych przez Taurus:

Combine Continuous Testing Toolkit

Jestem zainteresowany

Zobacz również