Zarządzanie jakością

 Proponujemy rozwiązania pozwalające na ciągłe usprawnianie procesu

Planning box

Planowanie

Planowanie i zarządzanie jakością

Proponujemy kompleksowe doradztwo w zakresie planowania i zarządzania jakością, wykorzystujące światowe normy i standardy a także podejście autorskie wynikające z realnych potrzeb rynku.

Monitoring

Monitorowanie

Monitorowanie jakości

Mierzymy i oceniamy jakości wdrażanego oprogramowania. Definiujemy dane. Implementujemy raporty przedstawiające m.in.: stopień pokrycia wymagań/zmian testami oraz jakość wdrażanego oprogramowania.

Testing box

Zarządzanie

Zarządzanie środowiskiem testowym

Oferujemy wsparcie m.in w zakresie szacowania ilości koniecznych środowisk testowych, wymaganych zasobów oraz identyfikacji ograniczeń w procesach. Mierzymy i oceniamy jakość wyprodukowanego oprogramowania.

Projecting box

Projektowanie

Projektowanie i wdrażanie własnych rozwiązań

Oferujemy autorskie rozwiązania oraz narzędzia wspierające zarządzanie wydaniami (release management), zarządzanie i monitorowanie środowisk testowych, zarządzanie wymaganiami i testami.

Optimalize Settings

Optymalizacja

Optymalizacja narzędzi Klienta

Zapewniamy audyt narzędzi wspierających proces zapewniania jakości, integrację narzędzi, migrację pomiędzy narzędziami, unifikowanie narzędzi w skali całej firmy.

Ewaluation

Ewaluacja

Ewaluacja narzędzi dostępnych na rynku

Wspieramy w wyborze optymalnych narzędzi wspomagających proces zapewniania jakości. Wdrażamy i dostosowujemy narzędzia do potrzeb Klienta.

Procesy

 Zapewnianie jakości wymaga zdefiniowania, ciągłego rozwoju i doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania. Dlatego też oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie analizy, optymalizacji i transformacji.

Oferta

Continuous Testing

Projektowanie i budowa testów automatycznych aplikacji webowych i mobilnych z wykorzystaniem modelu “Continuous Testing”.
Projektowanie oraz budowa testów automatycznych aplikacji webowych oraz mobilnych (Android / IOS) z wykorzystaniem autorskiego frameworku testowego opartego o Cucumber / Java / Appium / Selenium / Spring. Implementacja asynchronicznych scenariuszy testowych E2E obejmujących przebiegiem wiele niezależnych systemów.

Technologie:

Integracja testów automatycznych z istniejącym środowiskiem CI/CD

Analiza i ocena ryzyka pod kątem odpowiedniego doboru obszaru pokrycia testami automatycznymi w celu minimalizacji ryzyka wdrożeniowego (model Continuous Testing).

Technologie:

Środowiska testowe

Projektowanie i budowa środowisk testowych z wykorzystaniem architektury mikroserwisowej opartej o Docker / Podman / Kubernetes. Konfiguracja niezbędnych składników środowiska testowego w kontenerach z zachowaniem łatwej skalowalności przyjętego rozwiązania oraz z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowanie na zasoby. Integracja rozwiązania z niezbędnymi elementami środowiska testowego znajdującymi się poza infrastrukturą kontenerową.

Technologie:

Testy funkcjonalne backendu

Automatyzacja testów funkcjonalnych API (backendu) zgodnie z dostarczoną dokumentacją (Soap-UI / Postman). W przypadku braku dokumentacji istnieje możliwość wykonania reverse engineering komunikacji z użyciem mitm-proxy.

Testy wydajności

Testy wydajnościowe / zmęczeniowe / obciążeniowe (J-meter) – budowa odpowiednich modeli wolumetrycznych dla testów wydajnościowych, budowa skryptów testowych z wykorzystaniem zewnętrznych bibliotek programistycznych. Analiza wyników, korelacja wyników testów z danymi z monitoringu systemów, identyfikacja wąskich gardeł systemu. Raportowanie od poziomu inżyniera IT po prezesa.

biuro

Doradztwo / Mentoring / Szkolenia

Profesjonalne doradztwo / mentoring / szkolenia w projektowaniu i budowaniu testów automatycznych oraz środowisk testowych z wykorzystaniem architektury mikroserwisowej (Docker / Podman / Kubernetes).

Wsparcie

Profesjonalne usługi specjalistów w zakresie wsparcia zespołów projektowych wiedzą i umiejętnościami obejmującymi automatyzację testów oprogramowania z wykorzystaniem modelu Continuous Testing.

Continuous Testing

Projektowanie i budowa testów automatycznych aplikacji webowych i mobilnych z wykorzystaniem modelu “Continuous Testing”.
Projektowanie oraz budowa testów automatycznych aplikacji webowych oraz mobilnych (Android / IOS) z wykorzystaniem autorskiego frameworku testowego opartego o Cucumber / Java / Appium / Selenium / Spring. Implementacja asynchronicznych scenariuszy testowych E2E obejmujących przebiegiem wiele niezależnych systemów.

Technologie:

Integracja testów automatycznych z istniejącym środowiskiem CI/CD

Analiza i ocena ryzyka pod kątem odpowiedniego doboru obszaru pokrycia testami automatycznymi w celu minimalizacji ryzyka wdrożeniowego (model Continuous Testing).

Technologie:

Środowiska testowe

Projektowanie i budowa środowisk testowych z wykorzystaniem architektury mikroserwisowej opartej o Docker / Podman / Kubernetes. Konfiguracja niezbędnych składników środowiska testowego w kontenerach z zachowaniem łatwej skalowalności przyjętego rozwiązania oraz z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowanie na zasoby. Integracja rozwiązania z niezbędnymi elementami środowiska testowego znajdującymi się poza infrastrukturą kontenerową.

Technologie:

Testy funkcjonalne backendu

Automatyzacja testów funkcjonalnych API (backendu) zgodnie z dostarczoną dokumentacją (Soap-UI / Postman). W przypadku braku dokumentacji istnieje możliwość wykonania reverse engineering komunikacji z użyciem mitm-proxy.

Testy wydajności

Testy wydajnościowe / zmęczeniowe / obciążeniowe (J-meter) – budowa odpowiednich modeli wolumetrycznych dla testów wydajnościowych, budowa skryptów testowych z wykorzystaniem zewnętrznych bibliotek programistycznych. Analiza wyników, korelacja wyników testów z danymi z monitoringu systemów, identyfikacja wąskich gardeł systemu. Raportowanie od poziomu inżyniera IT po prezesa.

Doradztwo / Mentoring / Szkolenia

Profesjonalne doradztwo / mentoring / szkolenia w projektowaniu i budowaniu testów automatycznych oraz środowisk testowych z wykorzystaniem architektury mikroserwisowej (Docker / Podman / Kubernetes).

biuro

Wsparcie

Profesjonalne usługi specjalistów w zakresie wsparcia zespołów projektowych wiedzą i umiejętnościami obejmującymi automatyzację testów oprogramowania z wykorzystaniem modelu Continuous Testing.

Skontaktuj się