QA Craft for Jira to elastyczne spojrzenie na odwrotną perspektywę tworzenia i budowania struktury. To tworzenie struktury nie od strony korzenia, a liści – czyli w naszym przypadku od Test Case-ów? W pluginie QA Craft for Jira nie jest to trudne. Tworzenie testów, gotowa struktura testów, raportowanie, testy regresyjne, to zasadnicze elementy QA Craft for Jira.

Tworzenie testów w QA Craft dla jednego ze sprintów

Stosując podejście Scrum-owe, Scrum to sekwencja sprintów, gdzie każdy z nich trwa pewną jednostkę czasu. Powiedzmy dwa tygodnie. W ciągu tych dwóch tygodni zdefiniowana jest pewna liczba zadań do wykonania, rozpisana najczęściej w formie Stories. Jak to wszystko pogodzić z QA Craft for Jira i jego trójstopniową strukturą: Test Plan / Test Suite / Test Case?.

Zaczynamy od wyświetlenia wszystkich Story do wykonania w ramach jednego sprintu.

Następnie z poziomu każdego Story tworzymy taką ilość przypadków testowych jaka jest wymagana do przetestowania funkcjonalności.

W przypadku tworzenia pierwszego przypadku testowego jest do wykonania jeszcze jedna czynność. Aby łatwiej dało się zarządzać naszymi testami, powinny mieć kompletną strukturę, czyli Test Plan i Test Suite, w których znajdą się nasze przypadki testowe.

Załóżmy, że w naszym przypadku będą to „ABC Agile Test” jako nazwa Test Planu oraz „Sprint 3” jako nazwa Test Suite. Podejście takie pozwala nam utrzymać porządek w naszym planie testów. Każdy sprint jest oddzielną Test Suite. W przypadku tworzenia kolejnych przypadków w ramach tego samego sprintu, wybieramy istniejący Test Plan i Test Suite.

Po wytworzeniu wszystkich przypadków testowych dla stories należących do „Sprint 3”, w analogiczny sposób obsługujemy kolejny sprint. Finałem naszych działań będzie kompleta struktura, wspierająca testy sprintów 3 oraz 4.

Gotowa struktura testów

Tak może wyglądać nasza przykładowa struktura gotowa do przypisania przypadków testowych naszym testerom w celu wykonania testów.

Raportowanie

W każdym momencie naszych testów mamy pełen dostęp do metryk, raportu pokrycia wymagań testami, dashboardów z wykresami na temat realizacji przypadków testowych oraz zgłaszanych błędów. Wszystkie te dane mamy dostępne w podziale na poszczególne sprinty.

Testy regresyjne

Co w takim razie zrobić z dawno już zakończonymi sprintami? Utworzyć Test Suite o nazwie „Testy Regresyjne” i przeciągnąć metodą drag&drop te przypadki, które należą do dawno już zakończonych sprintów.

Przypadki regresyjne warto automatyzować – zachęcam do lektury wpisu na temat realizacji testów automatycznych.