Jak są zbudowane i jakie dodatkowe funkcje w QA Craft for JIRA® pełnią metryki testów?

Jak agregują dane i jak wpływają na stopień zaawansowania testów? W poniższym tekście prezentujemy także sposoby sortowania danych (metryk testów) oraz ich filtrowanie według prostych oraz zaawansowanych kryteriów.

Metryki testów znajdują się w sekcji „QA Craft Reports” w Test Planie. W formie tabelarycznej zaprezentowano najważniejsze metryki testów, pozwalające na błyskawiczną ocenę stopnia zaawansowania naszych testów.

Oprócz prezentacji danych na temat testów, metryki pełnią również funkcje nawigacyjne. Stąd można przejść w dół struktury testów – klikając link do jednej z Test Suite w tabeli. Stąd również można przejść do szczegółowych danych podsumowanych w metrykach

Metryki – budowa tabeli

Tabela „Test Plan content and overall metrics” zawiera listę wszystkich Test Suites w Test Planie. W wierszu każdej z Test Suite dostępny jest szereg informacji na temat znajdujących się w niej przypadków testowych (TC), błędów (BUG) oraz wymagań (REQ).
Tabela standardowo prezentuje informacje na temat wszystkich Test Suite znajdujących się w Test Planie. Podsumowanie tych danych znajduje się w wierszu Total.
W przypadku gdy potrzebne są informacje na temat wybranych Test Suite, po zaznaczeniu każdej z nich, pojawia się wiersz Sub Total prezentujący ich podsumowanie.
Istnieje możliwość sortowania danych wg wybranych kolumn (w porządku rosnącym lub malejącym) lub ich filtrowania wg prostych i zaawansowanych kryteriów.

Legenda

 1. Wybrane Test Suite wraz z ich podsumowaniem
 2. Podsumowanie całości Test Planu
 3. Link przenoszący do konkretnej Test Suite
 4. Pasek prezentujący proporcjonalnie wyniki przypadków testowych w danej Test Suite
 5. Informacje na temat liczby przypadków testowych
 6. Informacje na temat liczby błędów zgłoszonych z poziomu przypadków testowych
 7. Informacje na temat liczby wymagań pokrywanych przez przypadki testowe
 8. Link do zagadnień kryjących się pod konkretną liczbą (linkami są wszystkie liczby większe od zera)
 9. Ikony filtrowania i sortowania wartości w kolumnie
 10. Okno wyboru liczby wierszy widocznych na jednej stronie tabeli. Umożliwia wyświetlenie wszystkich danych bez stronicowania
 11. Panel nawigacji pomiędzy stronami tabeli
 12. Podsumowanie błędów zaprezentowane na dwa sposoby. Wartość przed nawiasem przedstawia sumę błędów (relacji pomiędzy przypadkiem testowym a błędem – jeden błąd może być podpięty pod większą liczbę przypadków testowych). Liczba w nawiasie prezentuje zawsze unikalną liczbę błędów.