Kompleksowa

automatyzacja procesów z

atlassian

Jira Cloud

Kompleksowa

automatyzacja procesów biznesowych

w Jira

atlassian

Kompleksowa

automatyzacja procesów z

atlassian

Jira Cloud

BPMS for Jira - kompleksowa automatyzacja procesów

Kompleksowa

automatyzacja procesów

Branże

[ Finanse i Bankowość ]

[ Telekom ]

[ Fintech ]

[ Automotive ]

[ Ubezpieczenia ]

[ Medycyna i Farmacja ]

[ Dowolna, która korzysta z JIRA ]

Obszary

[ Administracja ]

[ HR ]

[ Prokurment ]

[ E-kancelaria ]

[ PMO ]

[ Marketing ]

[ Finanse i księgowość ]

[ Rozwiązania transorganizacyjne ]

[ Sprzedaż i obsługa klienta ]

Korzystamy z produktów

Script Runner

Produkty BPMS for Jira

Decision Tables for Jira Data Center & Server

[ Power OCR integration ]

Kompleksowa automatyzacja procesów obiegu dokumentów (PAPERLESS). Integruje się z dowolnymi systemami OCR– optical character recognition (ABBYY, Acrobat, OmniPage etc.) na dowolnych urządzeniach (HP, Canon, Ricoh, Kodak, Fujitsu, Kyocera, Elo Digital Office …).

[ Invoices for Jira ]

Całościowo obsługa przepływu dokumentów np. faktur (również przetworzonych przez OCR), z wbudowanymi predefiniowanymi obiektami Jira (issues i workflows).

[ Complaints for Jira ]

Obsługa procesów reklamacyjnych, usprawniający pracę działów obsługi klienta.

[ Roadmap View for Confluence ]

Dodatek wspierający procesy projektowe i zarządzanie wydaniami (release management), umożliwia m.in. wyświetlanie listy realizowanych projektów w różnych ujęciach.

[ Release Manager ]

Zarządza i umożliwia kontrolowanie wydań poszczególnych aplikacji/systemów. Pozwala śledzić historię zmian środowisk oraz realizuje wysyłkę informacji o wdrożeniach produkcyjnych wraz z zakresem zmian. Udostępnia dane dla mapy releasów (Roadmap View for Confluence).

[ Dynamic Forms ]

Obsługa złożonych formularzy z warunkowym zarządzaniem polami, np. na podstawie definicji i wybranych opcji wyświetlają się (lub nie) wygenerowane pola, których wartości są później parsowane do custom fieldów jirowych.

[ Grid Plugin for Jira ]

Dodatek techniczny udostępniający element GUI – bardzo funkcjonalny grid / tabelę z opcjami sortowania, filtrowania, podświetlania i wybierania danych, podobny do arkuszy MS Excel

[ Encryptor for Jira ]

Zarządzanie bezpiecznymi hasłami w kodzie aplikacji (hasło nie jest wprost zapisane – jest zaszyfrowane).

[ Config Files for Jira ]

Wtyczka do wgrywania plików konfiguracyjnych na serwer aplikacyjny

[ Suppliers Manager ]

Wspierający zarządzanie dostawcami / firmami współpracującymi. Zawiera struktury danych oraz właściwe worklow’y

[ SLA Plugin ]

Moduł liczący czasy SLA (reaction, workaround, resolution) per dostawca na podstawie wprowadzonych umów, kalendarzy, trybów pracy i komponentów.

[ Failure Notification ]

[ Test Management ]

[ Set security level ]

[ HTML Customfield ]

[ Show CSV Value ]

[ Instalator ]

I wiele innych…

Case study

Finanse i bankowość | 2000 users

Finanse i bankowość | 2000 users

#1 Kompleksowa automatyzacja procesów IT & Business

Od 2017 r. rozwijamy środowisko Atlassian. Wdrożyliśmy mnóstwo customowych pluginów.

Decision Tables for Jira

Release Manager

Roadmap View

Dynamic Forms

Invoices for Jira

Complaints for Jira

Grid Plugin for Jira

Encryptor for Jira

Config Files for Jira

Export Issue

Suppliers manager

IdeaBox

HTML Customfield

Set security level

QA Craft for Jira

Wykorzystane pluginy:

Finanse i bankowość | 2000 users

Finanse i bankowość | 2000 users

#2 Proces obiegu faktur i dokumentów OCR

Zautomatyzowanie procesów przetwarzania i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w złożonej organizacji składającej się z kilku spółek powiązanych. Skomplikowany, wieloetapowy i wielowymiarowy proces akceptacyjny z pełną integracją z systemem OCR (Optical Character Recognition) przetwarzającym 1500+ dokumentów miesięcznie.

Power OCR integration

Decision Tables for Jira

Dynamic Form

Instalator

Wykorzystane technologie:

Java
Jira Software
ABBYY

Soap Web Services

TELEKOM | 2000 users

TELEKOM | 2000 users

#3 Transformacja IT i biznesu

Szerokie i optymalne wykorzystanie możliwości Jira i Confluence w organizacji przy założeniu obsługi całości procesu wytwórczego oraz możliwie dużej części procesów biznesowych i IT w produktach Atlassian, m.in. PM/PMO, Release, Change Requests, Requirements Management, QA Management, Marketing, SLA.

Test Management

SLA Plugin

Release Manager

Notification of failures

Wykorzystane technologie i pluginy:

Java
spring
velocity
Java Script JS
jquery
bash

Umów się na konsultację

    E-mail *

    Nr telefonu

    Napisz do nas

    Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na: