Jak pokazać plugin QA Craft for Jira inaczej? Można o nim zarapować.


To jest QA Craft Rap – pierwsza w historii rapowa nawijka o pluginie do zarządzania testami w Jira – można?

Można!

Zobacz więcej….


This is the QA Craft Rap – the first ever rap about a test management plug-in in Jira – can you?

You can!

More…

production DJ FLEX